Via de website van Infinity Marketing worden privacygevoelige oftewel persoonsgegevens verwerkt. Infinity Marketing acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Infinity Marketing kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Infinity Marketing, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorveeld een contactformulier of inschrijvingsformulier op de website aan Infinity Marketing verstrekt. Infinity Marketing kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw inloggegevens (gebruikersnaam & wachtwoord)
  • De persoonsgegevens van uw klanten

Waarom Infinity Marketing gegevens nodig heeft

Infinity Marketing verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Infinity Marketing uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Infinity Marketing gegevens bewaart

Infinity Marketing bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Infinity Marketing verstrekt uw persoonsgegegevns alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

In kaart brengen websitebezoek/cookies

Op de website van Infinity Marketing worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Infinity Marketing gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Infinity Marketing maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Infinity Marketing bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Infinity Marketing te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Infinity Marketing heeft hier geen invloed op. Infinity Marketing heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar wildschut.nc@gmail.com. Infinity Marketing zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Voor klachten en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Infinity Marketing via wildschut.nc@gmail.com. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgezocht.

Beveiligen

Infinity Marketing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Infinity Marketing maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Infinity Marketing door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Infinity Marketing op wildschut.nc@gmail.com. www.infinitymarketing.nl is een website van Infinity Marketing. Infinity Marketing is als volgt te bereiken:

Postadres: Oostelijk Halfrond 349, Amstelveen
Vestigingsadres: Oostelijk Halfrond 349, Amstelveen (geen bezoekadres)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34314073
Telefoon: 06 12 433 427
E-mailadres: wildschut.nc@gmail.com